Keshava Seva Samithi 25th Annual Day
KeshavaAshram Boys Perform Chatrapati Shivaji Mu
KeshavaKishori Vikas girls Perform Dharati ki nar
Oho Garalakanta dance by ashramam girls in annualday
Kids perform Banjara Dance Keshavaashram 20th anualday
KeshavaAshram for Girls, Hyderabad
15th Annual Day Celebrations in Keshava Seva Samithi
TCS Employees visits to Keshava Seva Samithi